Інформація про умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

Інформація про умови реструктуризації заборгованості фізичних осіб за іпотечними кредитами

Якщо Ви:

 • Маєте кредит у банку, що ліквідується, забезпечений іпотекою - будинком, квартирою чи іншою нерухомістю (не обтяженою іншими зобов'язаннями)
 • Не є фізичною особою-підприємцем
 • Не є пов'язаною з банком особою -

Ви можете РЕСТРУКТУРИЗУВАТИ свою заборгованість!

 

23 березня 2018 року набрало чинності Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб (затверджене рішенням виконавчої дирекції Фонду від 05.02.2018 №372 та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 28.02.2018 за №254/31706) 

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку

Інформаційний центр:

0-800-500-798 (безкоштовно з усіх телефонів по Україні)

+38 (044) 590-59-84 (для міжнародних дзвінків, тарифікація згідно умов вашого оператора)

 або ж зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду - 0 800 308 108. 

 

Що це означає?

Реструктуризація - це зміна істотних умов кредитного договору, як-то процентної ставки, графіка погашення боргу тощо, задля створення оптимально сприятливих умов для виконання зобов'язань боржником.

Реструктуризація є абсолютно добровільною можливістю для позичальників, відновити свої відносини з банками на більш вигідних, ніж передбачено у кредитному договорі, умовах.

А крім того - це можливість відтермінувати продаж прав вимоги за Вашим кредитом. Адже продаж прав вимоги за кредитними договорами, заборгованість за якими було реструктуризовано, здійснюється в останню чергу Положення про проведення реструктуризації кредитної заборгованості фізичних осіб, виконання зобов'язань за якими забезпечене іпотекою, перед банками, процедура ліквідації яких здійснюється Фондом гарантування вкладів фізичних осіб

Прийняти умови реструктуризації Ви, як позичальник, можете до моменту фактичного продажу прав вимоги за Вашим кредитом на відкритих торгах. У тому числі - реструктуризація стане підставою для виключення кредиту зі складу уже сформованого на продаж пулу активів.

ЧИ ВИСТАВЛЕНО НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПРОДАЖ ВАШ КРЕДИТ,Ви можете перевірити:

Інформація про умови продажу іпотечних кредитів  доступна  за посиланням.

Контактна особа банку : Краснікова Ірина Олександрівна, тел. (044) 590-45-54, (044) 390-05-34, м. Київ, вул. Січових Стрільців, 17, адреса електронної пошти: prodazh_aktyviv@vbr-bank.com.ua або зателефонуйте на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду - 0 800 308 108.

ВАЖЛИВО! Перегляд валюти кредиту, зміна забезпечення за договором, списання або прощення частини заборгованості - не є предметом реструктуризації.

    Які умови реструктуризації ?

 Умови реструктуризації розроблені Фондом гарантування вкладів фізичних осіб є єдиними для позичальників всіх банків, що ліквідуються.

Претендувати на реструктуризацію можуть як сумлінні позичальники, які справно виконували зобов'язання за своїми кредитами, так і ті, хто з різних причин припинили обслуговувати свої борги.

Період реструктуризації не може перевищувати строк ліквідації банку до 22.12.2020 року (Рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб №2513 від 26.11.2016 року «Про продовження строків здійснення процедури ліквідації ПАТ«ВБР» та делегування повноважень ліквідатора». )( гіперпосилання Додаток 1) При продовженні строків ліквідації банку - період реструктуризації кредитної заборгованості може бути також продовжений.

На період реструктуризації встановлюється така ЧЕРГОВІСТЬ ПОГАШЕННЯ КРЕДИТНОЇ ЗАБОРГОВАНОСТІ:

 1. проценти за користування кредитними коштами, нараховані відповідно до умов реструктуризації - 0,01% річних
 2. комісійні винагороди, нараховані відповідно до умов реструктуризації - 1 грн
 3. заборгованість за основним боргом («тіло» кредиту).
 4. прострочена заборгованість за нарахованими процентами;
 5. прострочена заборгованість за комісійними винагородами;
 6. інші платежі, передбачені кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Таким чином основна частина суми щомісячного платежу зараховується на погашення «тіла» кредиту (заборгованість за основним боргом)

ВАЖЛИВО! З дня, наступного за днем завершення періоду реструктуризації, черговість погашення кредитної заборгованості встановлюється відповідно до умов кредитного договору, що діяв до проведення реструктуризації, п. 2.4 Кредитного договору (сплата кредиту, комісії та процентів - є період з 1-го по 10-те число кожного місяця).


Які умови приєднання до програми реструктуризації?

Умовою приєднання до програми реструктуризації є сплата не менше 10 процентів від суми кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення боржника до банку щодо прийняття умов реструктуризації.

ВАЖЛИВО! Боржник сплачує  початковий платіж , кошти у розмірі не менше ніж 10 процентів від суми  кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення щодо реструктуризації не пізніше наступного дня після укладання договору  реструктуризації.

   

     Який пакет документів необхідній для прийняття рішення

      щодо здійснення реструктуризації?

 • Копії документів для ідентифікації боржника, поручителів/заставодавців;
 • Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
 • Правовстановлюючі документи на предмет іпотеки (Свідоцтво про право власності, Договір купівлі-продажу; Договір дарування; Договір міни, Рішення суду та інші);
 • Технічний паспорт з внесеними змінами на дату оформлення додаткового Договору до договору іпотеки (оригінал та копія);
  Документ, що підтверджує право власності на земельну ділянку (Державний акт на право власності на земельну ділянку, Договір оренди, Договір тимчасового користування, Договір постійного користування);
 • Експертна оцінка незалежних оцінювачів акредитованих Фондом гарантування вкладів фізичних осіб про грошову вартість предмета іпотеки;
 • Витяг з бази даних автоматизованої системи ведення державного земельного кадастру;
 • Довідка про прописаних і проживаючих осіб;
 • Дозвіл органу опіки та піклування на вчинення правочину щодо нерухомого майна, право власності на яке або право користування яким має дитина (малолітня/неповнолітня);
 • Нотаріальна згода чоловіка/дружини/ співвласників на передачу в іпотеку житлової нерухомості (на момент підписання додаткової угоди до іпотечного договору);
 • В разі якщо право власності на земельну ділянку не оформлено - довідка з Держкомзему про присвоєння кадастрового номеру із зазначенням площі земельної ділянки та про правовий статус земельної ділянки, витяг з поземельної книги з зазначенням кадастрового номеру та площі земельної ділянки;
 • У разі наявності в іпотеці земельної ділянки, довідку з управління земельних ресурсів про відсутність обтяжень та обмежень на земельну ділянку та витяг з поземельної книги з зазначенням кадастрового номеру та площі земельної ділянки
 • Інші документи на вимогу

Зверніть увагу! У разі подання неповної інформації, неналежним чином оформлених документів, подані документи можуть бути повернуті для приведення його у відповідність до встановлених Фондом вимог.

Крім того, з метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, уповноважена особа Фонду на ліквідацію банку має право запитати додаткову інформацію, документи.

Яким буде розмір щомісячного платежу ?

Якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитним договором не перевищує дати закінчення строку ліквідації банку до 22.12.2020 року:

-                    розмір щомісячного платежу розраховується як відношення розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації зменшеного у розмірі не менше ніж 10 процентів від суми  кредитної заборгованості, до кількості місяців у періоді реструктуризації. (Формула розрахунку 1.)

 Якщо кінцевий термін повернення коштів за кредитним договором  перевищує дату закінчення строку ліквідації банку після 22.12.2020 року

 - розмір щомісячного платежу  розраховується як відношення суми розміру кредитної заборгованості, що склалася на дату, яка передує даті реструктуризації, та суми щомісячних платежів за основним боргом, що мають бути сплачені відповідно до кредитного договору в період реструктуризації, до кількості місяців у періоді реструктуризації. ( Формула розрахунку 2.)

Формула розрахунку щомісячного платежу залежить від строку дії договору та терміну ліквідації

Формула розрахунку 1.

Формула розрахунку 2.

ЗВЕРНУТЬ УВАГУ! До поняття «розмір кредитної заборгованості» включаються основна сума боргу, нараховані проценти за користування кредитом та комісійні винагороди, передбачені договором. Натомість - нараховані штрафи/пені за невчасне виконання умов до розрахунку не беруться.

Щомісячний платіж розраховується один раз при підписанні угоди про реструктуризацію і фіксується у валюті попередньо підписаного кредитного договору. Проценти та комісії у період реструктуризації сплачуються ОКРЕМО від щомісячного платежу.

При цьому при розрахунку встановлюється межа щомісячного платежу - 10 тисяч гривень.

Якщо у Вас гривневий кредит - то Ваш максимальний щомісячний платіж на період реструктуризації не перевищуватиме 10 тис. грн.

 

Чи можу я платити більше чи менше?

Якщо Ви сплачуєте суму більшу, ніж розмір щомісячного платежу, кошти у період реструктуризації будуть зараховані на погашення заборгованості за кредитом, а в подальшому - на погашення простроченої заборгованості за нарахованими процентами; простроченої заборгованості за комісійними винагородами; в рахунок заборгованості за іншими платежами, передбаченими кредитним договором, в черговості, встановленій кредитним договором.

Сплата в сумі меншій, ніж розмір щомісячного платежу, є порушенням умов реструктуризації.

ВАЖЛИВО! Незабезпечення своєчасної сплати початкового платежу, невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації - невчасної чи не в повному обсязі сплати щомісячного внеску-  ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ та проведення Фондом роботи щодо продажу права вимоги за цим кредитним договором.

 

Як реструктуризувати свою кредитну заборгованість перед банком, що ліквідується?

Крок 1: Зверніться до банку задля уточнення інформації стосовно Вашого кредиту. Дізнайтеся, чи виставлено Ваш кредит на продаж, та про детальні умови реструктуризації, проаналізуйте усі дані та прийміть зважене рішення.

Крок 2: Зверніться до банку із заявою про реструктуризацію кредитної заборгованості.

До заяви додайте документи (Додаток 2), що дають можливість:

- ідентифікувати Вашу особу як боржника, поручителів та заставодавців за кредитом;

- підтвердити право власності на майно (на предмет наявності/відсутності обтяжень у Державному реєстрі обтяжень рухомого майна, Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно).

Крок 3. Зачекайте, поки заява на реструктуризацію буде розглянута банком і Фондом.   

Зверніть увагу! З метою уточнення інформації, необхідної для прийняття рішення про можливість реструктуризації, на цьому етапі Фонд також має право запитати додаткову інформацію, документи.

Крок 4. У разі отримання позитивного висновку щодо проведення реструктуризації - укладіть додаткову угоду і не пізніше наступного дня після укладання здійсніть початковий платіж (сплата не менше 10 процентів від суми кредитної заборгованості, розрахованої станом на дату звернення боржника щодо прийняття умов реструктуризації).

Крок 5. Сумлінно виконуйте умови реструктуризації.

ПАМʼЯТАЙТЕ! ПОРУШЕННЯ БОРЖНИКОМ УМОВ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ТЯГНЕ ЗА СОБОЮ ВІДНОВЛЕННЯ УМОВ ДОГОВОРУ, ЯКИЙ ДІЯВ ДО МОМЕНТУ ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ, ТА ПОНОВЛЕННЯ ФОНДОМ РОБОТИ ЩОДО ПРОДАЖУ ПРАВА ВИМОГИ ЗА ЦИМ КРЕДИТНИМ ДОГОВОРОМ.

ВАЖЛИВО!Основними порушеннями фізичною особою - боржником умов реструктуризації є:

 • незабезпечення своєчасної сплати початкового платежу;
 • невиконання двічі протягом трьох календарних місяців хоча б однієї з умов реструктуризації - невчасної чи не в повному обсязі сплати щомісячного внеску, тощо.

Що Вам робити зараз?

Найкраще - погасити кредит.

Або ж - СКОРИСТАТИСЯ ЗАПРОПОНОВАНИМИ УМОВАМИ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ.

ВАЖЛИВО ПАМʼЯТАТИ:  За наявності заборгованості за кредитом після закінчення строку реструктуризації право вимоги за ним буде виставлено на торги в рамках процедури ліквідації банку.

Детальну інформацію про можливість та умови реструктуризації Вашої заборгованості можна дізнатися уже сьогодні у відділенні банку телефон (044)-590-48-39 та зателефонувавши на безкоштовну «гарячу лінію» Фонду - 0 800 308 108, або ж у відділенні банку.

Файли для завантаження:

 

polozhennya_372.pdf

rishennya_372.pdf

Ліцензія НБУ №253 від 18.11.2011 р. © 2009-2016 ПАТ «ВБР» - ВІДКЛИКАНО постановою Правління НБУ від 21.12.2015 р. № 914